De nieuwe Kaderwet Prostitutie verplicht een exploitant dat binnen het bedrijf legaal gewerkt moet worden.
Dat wil zeggen dat de exploitant ondermeer, over een geldige vergunning moet beschikken.
De overheid, ook uw gemeente, zit immers niet te wachten op een seksclub of escort buro in hun gemeente.
Het aanvragen van een vergunning is daarom voor een leek een moeilijke opgave!
De gemeente werpt een drempel op om een aanvraag af te wijzen.

AEC Sexclub Management kan ook u helpen met uw vergunningsaanvraag.
Om u met uw vergunningaanvraag te helpen, heeft de AEC een vergunning begeleidingstraject ontwikkelt.
Een vergunning begeleidingstraject met hulp van de AEC start altijd met een intake gesprek

Er zijn nu nog gemeenten die nog geen vergunningplicht kennnen.
De overheid is bezig met de invoering van de nieuwe Kaderwet Prostitutie.
Het was de bedoeling dat deze kaderwet vanaf 1 januari 2010 al in werking zou treden.
Doordat ondergetekende al in 2006 de richtlijnen heeft vast laten leggen bij de Belastingdienst,
is deze Kaderwet Prostitutie nog niet ingetreden. Dit omdat het intellectueel recht op de richtlijnen
toebehoort aan de heer Danko. Deze heeft dit aangekaart bij de betrokken ministeries.
Hierdoor is er sprake van uitstel, echter niet van afstel, de nieuwe kaderwet prostitutie komt eraan!
Het AEC vergunning begeleidingstraject is gebaseerd op een gedeelte van deze richtlijnen.
Documentatie en het dossier en het belastingrapport kunt u inzien tijdens het intake gesprek.
Ook de vergunning aanvragen van exploitanten, inmiddels 3 escortbureau's en 3 clubs hebben hun
vergunningen verkregen via het Adult Entertainment Company ontwikkelde vergunning begeleidingstraject,
kunt u inzien tijdens het intake gesprek.
De Adult Entertainment Company heeft ruime ervaring om ook u te helpen met het verkrijgen van uw vergunning.

Een vergunning begeleidingstraject voor een sexclub of privehuis via de AEC bestaat uit 3 fase.
Fase 1
Dit is de voorbereidingsfase. Hierin dient u alle documenten die nodig zijn voor uw vergunning aanvraag te
verzamelen. In deze fase zal ook onderzoek moeten plaats vinden want neemt u een bestaand pand oever
of gaat u een pand huren. Zit het juiste bestemmingsplan op het pand of moet het bestemmingsplan worden
verandert. Deze fase waarin u zelf alles moet regelen aan de hand van een door de AEC samengestelde lijst
duurt ongeveer 4 tot 6 weken.

Fase 2
Nadat u alles heeft verzameld gaat de AEC voor u aan het werk met de door u verzamelde gegevens.
Uw gegevens worden gearchiveerd en in de juiste volgorde in het dossier ingevoegd.
Hierna word aan de hand van de door u verzamelde gegevens het ondernemersplan geschreven.
De benodigde afspraken met de andere overheidsdiensten worden voorbereid.
Deze fase waarin de AEC voor u alle werkzaamheden uitvoert duurt ongeveer 4 tot 6 weken

Fase 3
Als alles compleet is word het gehele dossier aan de betrokken gemeente aangeboden
De gemeente gaat nu alles beoordelen. Onderandere de WET BIBOB komt dan om de hoek kijken.
Als alles in orde is zal de gemeente een positieve beslissing nemen en de vergunning afgeven
Deze fase waarin de gemeente de touwtjes in handen heeft duurt 8 tot 12 weken.
Dit is de wettelijke termijn waarbinnen de gemeente een beslissing moet nemen.
De gemeente kan deze termijn verlengen met eenzelfde periode van 8 tot 12 weken.
Hierna moet de gemeente een beslissing nemen, de vergunning afgeven of weigeren.
Belangrijke note hierop is het omzetten van een bestemmingsplan, dit kan enige tijd vergen.

Vergunning Garantie.
AEC Sexclub Management kan u helpen met uw vergunning aanvraag.
AEC Sexclub Management kan het vergunning begeleidingstraject met vergunninggarantie leveren.
De Adult Entertainment Company heeft ruime ervaring om ook u te helpen met het verkrijgen van uw vergunning.

Wilt u meer informatie stuur dan een mail of bel de AEC op 06-2345-7008.