Weet u wat de waarde is van goed personeel binnen uw onderneming?

(H)erkent u ook dat de sekswerkers weg lopen, overstappen naar een collega of voor hen zelf gaan werken
waardoor u uw vaste klanten gaat missen.
Voor bestaande exploitanten bestaat het personeelsbestand uit:
beheerders, barmedewerkers, schoonmaaksters, portiers, striptease dancers en de sekswerkers.
Waarvan de sexwerkers heel belangrijk zijn, immers uw omzet en uw winst behaalt u mede door hen.
Wat is dan voor u de waarde van goed personeel, hoe komt u aan goed personeel en hoe behoudt u
uw personeel voor uw onderneming zodat uw onderneming kan groeien.

De oplossing ligt in de kunst van personeelsmanagement.
Wat is personeelsmanagement, wat kunt u er mee en hoe helpt AEC Sexclub Management u hiermee.

Personeelsmanagement gaat over de manier waarop U uw medewerkers inzet, stimuleert en ontwikkelt
om uw bedrijfsstrategie en uw beleidsdoelstellingen te realiseren. In onze branche is dit voor de
meeste exploitanten een ondergeschoven kindje. Van oudsher heeft de exploitant het gevoel ver boven
de sekswerkers en het overige personeel te staan. Dit kon vroeger misschien maar is niet meer van deze tijd.

In bedrijfskundige termen kunnen we op twee manieren naar medewerkers kijken: vanuit organisatie perspectief
en vanuit individueel perspectief

Het organisatieperspectief beschouwt een medewerker als resource. Er bestaat, vanuit de processen,
een zekere vraag naar personele resources waarbij het primair gaat om de kwaliteit en kwantiteit van
competenties (kennis en vaardigheden). Daar staat een zeker aanbod aan personeel tegenover. Ook daar gaat
het om competenties vanuit de leverende kant, maar ook om de bredere vraag hoe gaat u met uw personeel om.
Hoe moet u uw medewerkers ontwikkelen en belonen, hoe zorgt u voor hun welzijn en veiligheid zodat u nu en
op termijn over een optimaal personeelsbestand kan beschikken.

Het individueel perspectief beschouwt de medewerker als interne klant. De medewerker zet zich in om
uw organisatiedoelstellingen te verwezenlijken, maar heeft daarnaast ook individuele doelstellingen en ambities
op het terrein van persoonlijke ontwikkeling, arbeidsvoorwaarden en arbeidsomstandigheden.
Deze medewerkers zijn er voor uw organisatie, maar bent u (en is uw organisatie) er ook voor hen die bij u
werken.

De doelstellingen van het proces personeelsmanagement bestaan uit een mix van beide perspectieven:
1 optimaal benutten/inzetten van kennis en vaardigheden medewerkers
2 optimale ontwikkeling van kennis en vaardigheden individuele medewerker
3 hoge productiviteit
4 grote betrokkenheid
5 efficiente werkwijze
6 laag ziekteverzuim
7 weinig verloop
8 tevreden medewerkers

Sexclub Management hanteert in de procesbeschrijving de volgende definities:
Personeelsmanagement in ruime zin, is hetzelfde als human resource management, competentiemanagement,
human talent management.
Competenties is het geheel van kennis en vaardigheden. Kennis gaat over kennen, vaardigheden over kunnen.
Betrokkenheid heeft met houding te maken (willen). Houding en inzet zijn elementen die weer van belang zijn
voor u en uw onderneming.

U bereikt dit alleen als de sekswerker na een dag werken tevreden naar huis gaat, waardoor zij de volgende dag.
weer gemotiveerd terug komt.


Hoe bereikt u dit???
AEC Sexclub Management heeft hiervoor enkele opleidingen voor u en uw medewerkers ontwikkelt.
Wilt u meer lezen kijk dan op de link opleidingen.

Met de AEC Go Global Franchise Formule heeft u ook de juiste handvaten om dit facet van uw onderneming
goed te besturen. Ook kunt u deze module los bestellen.

Wilt u meer informatie neem contact met ons op of bel: 06-2345-7008